Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
27 sierpień 2016 rok - sobota
Lista Przetargów Ogłoszonych (OD 1 stycznia 2016):
Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/46/IW/162016-08-262016-09-12 11:00:00 × DOSTAWA SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJwięcej ×
2P/44/IW/162016-08-242016-08-24 11:00:00 × WYNAJEM I BIEŻĄCA OBSŁUGA: KONTENERÓW PRYSZNICOWO-UMYWALKOWYCH, KONTENERÓW KUCHENNYCH, KABIN SANITARNYCH ORAZ UMYWALEK POLOWYCHwięcejwięcej
3P/40/iw/162016-07-272016-08-17 11:00:00 × wynajem i bieżąca obsługa serwisowa: kabin sanitarnych oraz umywalek polowychwięcej ×
4P/35/IW/162016-07-262016-09-08 11:00:00 × DOSTAWA PODNOŚNIKÓW WIDŁOWYCH AKUMULATOROWYCH O UDŹWIGU MIN. 2T.więcej ×
5P/45/IW/162016-07-26
2016-08-12 11:00:00
Tak
Remont pomieszczeń warsztatowych i kanału w budynku nr 74 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniu więcejwięcej
6P/42/IW/162016-07-152016-08-01 12:00:00 × Remont budynku nr 8 i 9 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, remont sanitariatu, malowanie pomieszczeń na terenie kompleksu wojskowego przy ul. okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej
7p/43/iw/162016-07-152016-07-28 11:00:00 × dostawa przenośnego odbiornika sygnałów ils/vor - pir 2237więcejwięcej
8P/41/IW/162016-07-11
2016-09-15 11:00:00
Tak
Dostawa materia????w eksploatacyjnych do sprz?tu komputerowego i urz?dze?? biurowychwięcej ×
9P/39/IW/162016-06-302016-07-14 09:30:00 × REMONT KULOCHWYT??W STRZELNICY JAWOR ORAZ SYPKA NA TERENIE KOMPLEKSU POLIGONOWEGO W TORUNIUwięcejwięcej
10p/32/iw/162016-06-272016-08-02 11:00:00 × dostawa oleju opa??owego lekkiego.więcejwięcej
11p/32/iw/162016-06-272016-08-02 11:00:00 × dostawa oleju opa??owego lekkiego.więcejwięcej
12P/37/IW/162016-06-27
2016-07-08 11:00:00
Tak
Remont g?wny sprz?tu samochodowegowięcejwięcej
13p/31/iw/162016-06-24
2016-08-08 11:00:00
Tak
dostawa samochod??w wywrotek du??ej ??adownosciwięcejwięcej
14P/36/IW/162016-06-202016-07-04 11:00:00 × Dostawa wyposa??enia warsztatowego s??u??by czo??gowo-samochodowejwięcejwięcej
15P/30/IW/162016-06-17
2016-08-01 10:30:00
Tak
dostawa samochod??w og??lnego przeznaczenia ??redniej ??adowno??ciwięcejwięcej
16p/34/iw/162016-06-152016-07-25 11:00:00 × Remont – wymiana rynien i rur spustowych, okien i wr??t piwnicznych, cz???ciowa wymiana instalacji elektrycznej, remont zjazd??w i podjazd??w bud. nr 99 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ok??lnej 37 w Toruniuwięcejwięcej
17P/33/IW/162016-06-102016-06-27 11:00:00 × Remont plac??w parkingowych w kompleksie wojskowym przy ul. ok??lnej 37 w Toruniuwięcejwięcej
18P/25/IW/162016-06-10
2016-06-24 11:30:00
Tak
dostawa cz???ci oraz technicznych ??rodk??w materia??owych do pojazd??wwięcejwięcej
19p/26/iw/162016-06-092016-06-24 11:00:00 × remont pomieszcze?? oraz wewn?trznych instalacji w budynku nr 1 na terenie kompleksu lotniskowego 6005 w latkowiewięcejwięcej
20P/27/IW/162016-06-072016-06-22 11:00:00 × Remont dachu wraz z obr??bkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi wraz z remontem elewacji, budynek nr 15, 16, 35, 37 na terenie kompleksu lotniskowego w Latkowiewięcejwięcej
21P/29/IW/162016-06-032016-06-14 11:00:00 × dostawa samochod??w osobowychwięcejwięcej
22P/23/IW/162016-06-012016-06-10 11:00:00 × us??uga prania i czyszczenia chemicznegowięcejwięcej
23p/24/iw/162016-05-182016-06-02 11:00:00 × remont pomieszcze?? ppw w budynku nr 1, kompleks 1531, ul. dworcowa 56 w inowroc??awiuwięcejwięcej
24P/22/IW/162016-05-162016-06-07 11:00:00 × Remont - roboty remontowe w bud. nr 11, 20, 21 oraz prace naprawcze w bud. nr 1 i 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. balonowej 9 w Toruniuwięcejwięcej
25p/21/iw/162016-05-10
2016-06-03 11:00:00
Tak
remont p????nocnego odcinka ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. sienkiewicza 35 w toruniuwięcejwięcej
26p/18/iw/162016-04-182016-05-05 11:00:00 × Remont wewn?trznej instalacji c.o. w budynku plebanii nr 2 oraz ko??cio??a garnizonowego bud. 4 na terenie kompleksu wojskowego 1533 przy Al. Kopernika 16 w Inowroc??awiuwięcejwięcej
27P/19/IW/162016-04-15
2016-04-28 12:00:00
Tak
dostawa materia????w administracyjno-biurowychwięcejwięcej
28p/05/iw/162016-04-142016-06-06 11:00:00 × dostawa sprz?tu prze??adunkowego i zabezpieczenia ruchu wojskwięcejwięcej
29p/14/iw/162016-04-12
2016-05-23 11:00:00
Tak
dostawa wraz z monta??em wyposa??enia gabinetu dydaktycznego do wspomagania procesu szkolenia w centrum szkolenia artylerii i uzbrojenia w toruniuwięcejwięcej
30P/17/IW/162016-04-122016-04-28 11:00:00 × Remont budynku nr 118 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ok??lnej 37 w Toruniuwięcejwięcej
31P/16/IW/162016-04-072016-04-14 11:00:00 × WYNAJEM I BIE???CA OBS?UGA KONTENER??W PRYSZNICOWO – UMYWALKOWYCH, KABIN SANITARNYCH I UMYWALEK ORAZ WYNAJEM KONTENERA DO MYCIA SPRZ?TU KUCHENNEGOwięcejwięcej
32P/13/IW/162016-04-052016-04-22 12:00:00 × Remont budynku nr 23 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podgorskiej 14 w Toruniuwięcejwięcej
33P/15/IW/162016-04-04
2016-06-01 11:00:00
Tak
dostawa wyposa??enia warsztatowego i przyrz?d??w diagnostyczno-pomiarwoychwięcejwięcej
34p/12/iw/162016-03-112016-03-31 12:00:00 × remont budynku nr 10 na terenie kompelsku wojskowego przy ul. sobieskiego 36 w toruniuwięcejwięcej
35P/11/IW/162016-03-042016-03-14 11:00:00 × us??uga w zakresie konserwacji element??w mostu DMS-65więcejwięcej
36P/10/IW/162016-03-022016-04-15 11:00:00 × dostawa samochod??w osobowychwięcejwięcej
37p/07/iw/162016-02-26
2016-04-27 11:00:00
Tak
dostawa przyczep transportowychwięcejwięcej
38P/09/IW/162016-02-042016-02-22 11:00:00 × Remont pomieszcze?? w budynkach nr 9, kompleks nr 1531 w Inowroc??awiuwięcejwięcej
39P/04/IW/162016-02-032016-02-16 11:00:00 × us??uga w zakresie wycinki drzew więcejwięcej
40p/08/iw/162016-02-032016-02-18 12:00:00 × Remont pomieszcze?? dydaktycznych w budynku nr 16 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniuwięcejwięcej
41P/01/IW/162016-02-03
2016-04-13 11:00:00
Tak
remont g????wny sprz?tu samochodowegowięcejwięcej
42p/02/iw/162016-01-292016-03-10 11:00:00 × naprawy awaryjne radiostacji motorola urc 200, prm 500więcejwięcej
43P/06/IW/162016-01-252016-02-15 11:00:00 × Remont budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ok??lnej 37 w Toruniuwięcejwięcej
44P/03/IW/162016-01-202016-02-08 11:00:00 × Remont budynku nr 3 - roboty budowlane, instalacje elektryczne i odgromowe na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wa??y Gen. Sikorskiego 26-28, 35 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy