Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 listopad 2015 rok - czwartek
Lista Przetargów Ogłoszonych (OD 1 stycznia 2015):
Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/76/IW/152015-11-242015-12-03 11:00:00 × dostawa rybwięcej ×
2p/75/iw/152015-11-192015-12-01 11:00:00 × dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla garnizonów toruń i inowrocław.więcej ×
3P/66/Iw/152015-11-102015-11-23 11:00:00 × Dostawa warzy i owocówwięcej ×
4P/68/IW/152015-11-102015-11-24 10:30:00 × dostawa mięsa drobiowego i wędlin drobiowych więcej ×
5P/71/IW/152015-11-062015-11-16 12:00:00 × Dostawa wyposażenia warsztatowego służby uzbrojenia i elektroniki więcejwięcej
6p/67/iw/152015-11-062015-12-17 11:00:00 × dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczów zwierzęcyvhwięcej ×
7p/73/iw/152015-11-062015-12-18 11:00:00 × dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla garnizonów toruń i inowrocławwięcej ×
8p/70/iw/152015-10-28
2015-11-17 12:00:00
Tak
Remont nawierzchni dróg na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podgórskiej 4 oraz przy ul. Okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej
9p/58/iw/15/a2015-10-232015-11-05 11:00:00 × dostawa uniwersalnych ładowarek pakietów akumulatorowych oraz zasilaczy 24v/10więcejwięcej
10P/64/IW/152015-10-232015-11-17 11:00:00 × USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ OSÓB, MIENIA I PORZĄDKU NA TERENIE CHRONIONYM REALIZOWANE PRZEZ SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONNE (SUFO)więcej ×
11P/65/Iw/152015-10-192015-10-26 12:00:00 × Dostawa kabli pomiarowych do testerów IFFwięcejwięcej
12P/55/IW/15/A2015-10-152015-10-23 10:00:00 × Dostawa sprzętu informatycznego do systemu link-16więcejwięcej
13P/69/IW/152015-10-14
2015-10-26 12:30:00
Tak
Dostawa wyposażenia warsztatowego służby czołgowo-samochodowejwięcejwięcej
14p/63/iw/152015-10-092015-10-26 11:00:00 × Remont pomieszczeń wraz z wymianą wewnętrznych instalacji w bud. 30 na terenie kompleksu lotniskowego 6005 w Latkowiewięcejwięcej
15P/62/IW/152015-10-092015-10-23 11:00:00 × ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH KATEGORII III ( KOD ODPADU 20 01 08 - ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI)więcejwięcej
16P/57/IW/152015-10-05
2015-10-21 12:00:00
Tak
Dostawa wyposażenia i przyrządów diagnostyczno - pomiarowychwięcejwięcej
17p/56/iw/152015-10-052015-11-16 11:00:00 × WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I CIEKŁYCHwięcejwięcej
18p/61/iw/152015-10-012015-10-16 11:00:00 × Wyprowadzenie kominów wentylacyjnych ponad dach bud. nr 4 oraz bud. nr 13 przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniuwięcejwięcej
19P/58/IW/152015-09-30
2015-10-20 11:00:00
Tak
dostawa uniwersalnych ładowarek pakietów akumulatorowych oraz zasilaczy 24V/10Awięcejwięcej
20p/59/iw/152015-09-252015-10-12 12:00:00 × Konserwacja powłok malarskich z naprawą tynków ścian wewnętrznych w budynku nr 23 i 30 oraz konserwacja – naprawa pokrycia dachowego w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej w Toruniu.więcejwięcej
21P/60/IW/152015-09-25
2015-10-14 11:00:00
Tak
dostawa i montaż podtrzymywacza napięcia dużej mocy UPS 5kVAwięcejwięcej
22P/54/IW/152015-09-112015-09-29 11:00:00 × Konserwacja powłok malarskich z naprawą tynków ścian wewnetrznych i elewacji w kompleksie wojskowym przy ul. Sobieskiego w Toruniu - budynki nr 14, 23, 36, 38więcejwięcej
23P/55/IW/152015-09-112015-09-24 11:00:00 × dostawa części zapasowych do systemu LINK 16więcejwięcej
24P/33/iw/15/a2015-09-112015-09-21 11:00:00 × dostawa sprzetu słuzby zywnościowejwięcejwięcej
25p/53/iw/152015-08-202015-09-07 11:00:00 × DOSTAWA OPAŁU STAŁEGO - miał węglowywięcejwięcej
26P/52/IW/152015-08-052015-08-27 11:00:00 × REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 9 NA TERENIE KOMPLEKSU 1532 PRZY UL. JACEWSKIEJ 73 W INOWROCŁAWIUwięcejwięcej
27P/51/IW/152015-08-032015-08-26 11:00:00 × REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOSZAROWYM NR 1 NA TERENIE KOMPLEKSU KOSZAROWEGO 1531 PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROCŁAWIUwięcejwięcej
28p/44/iw/152015-07-282015-09-09 11:00:00 × dostawa przyczep transportowych małej ładownościwięcejwięcej
29P/49/IW/152015-07-272015-08-19 11:00:00 × Rozbiórka bud. nr 4 i 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podgórskiej 14 oraz bud. nr 80 przy ul. Okólnej 32-40 w Toruniuwięcejwięcej
30P/50/IW/152015-07-272015-08-21 11:00:00 × Remont budynku nr 124 - w kompleksie wojskowym 2069 przy ul. Okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej
31P/45/IW/152015-07-272015-08-12 11:00:00 × Dostawa odzieży roboczej i ochronnejwięcejwięcej
32p/46/iw/152015-07-242015-08-10 11:00:00 × Remont elewacji wraz z wymiana bram garażowych w budynku nr 36 na terenie kompleksu koszarowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej
33P/47/IW/152015-07-232015-08-12 11:30:00 × Remont elewacji wraz z dachem budynku wielofunkcyjnego nr 30 na terenie kompleksu lotniskowego w Latkowie k/Inowrocławiawięcejwięcej
34P/48/IW/152015-07-232015-08-17 11:00:00 × Remont elewacji budynku nr 27 na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiuwięcejwięcej
35p/43/iw/152015-07-142015-07-31 11:00:00 × Remont - wymiana bram warsztatowych z naprawą tynków i malowaniem budynku nr 74 w kompleksie wojskowym przy ul. Sobieskiego 32 w Toruniuwięcejwięcej
36p/42/iw/152015-07-14
2015-08-10 12:00:00
Tak
DOSTAWA WYPOSAŻENIA I PRZYRZĄDÓW DIAGNOSTYCZNO - POMIAROWYCHwięcejwięcej
37p/41/iw/152015-07-132015-07-28 11:00:00 × remont automatyki szr w rozdzielni nn.st - budynku nr 133 przy ul. okólnej 37 w toruniuwięcejwięcej
38p/38/iw/152015-07-022015-07-21 11:00:00 × remont budynku nr 75 w kompleksie wojskowym 2069 przy ul. okólnej 37 w toruniuwięcejwięcej
39P/33/iw/152015-07-012015-07-13 11:00:00 × DOSTAWA SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJwięcejwięcej
40p/40/iw/152015-06-302015-07-16 11:00:00 × Remont pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku kuchni żołnierskiej nr 6 na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiuwięcejwięcej
41P/08/IW/15/A2015-06-262015-08-06 11:00:00 × Dostawa sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojskwięcejwięcej
42P/35/IW/152015-06-182015-07-08 11:00:00 × Remont w budynku nr 1 WKU Włocławek przy ul. Okrężnej 25 Awięcejwięcej
43p/37/iw/152015-06-182015-07-09 11:00:00 × Remont budynku nr 16 w kompleksie wojskowym 2022 przy ul. Sobieskiego 32 w Toruniuwięcejwięcej
44P/36/IW/152015-06-182015-07-10 11:00:00 × remont dachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku nr 2 na terenie kompleksu koszarowego 1532 przy ul. jacewskiej 73 w inowrocławiuwięcejwięcej
45P/34/IW/152015-06-15
2015-07-20 11:00:00
Tak
Remont pomieszczeń Żandarmerii I piętro budynku nr 2 w kompleksie wojskowym przy ul. Sienkiewicza 35 w Toruniuwięcejwięcej
46P/24/IW/152015-06-122015-06-24 11:00:00 × usługa w zakresie konserwacji elementów mostu dms-65więcejwięcej
47p/32/iw/152015-06-102015-07-02 11:00:00 × Remont bud. nr 102 i bud. nr 58 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej
48p/31/iw/152015-06-092015-06-29 12:00:00 × Remont Prawosławnej Parafii Wojskowej w Ciechocinku w kompleksie wojskowym 1287 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ciechocinkuwięcejwięcej
49P/27/IW/152015-06-092015-06-19 11:00:00 × Zakup technicznych środków materiałowychwięcejwięcej
50P/30/IW/152015-06-092015-06-25 10:00:00 × remont pomieszczeń wraz z instalacjami wewnetrznymi w budynku nr 10 na terenie kompleksu koszarowego przy ul. jacewskiej 73 w inowrocławiuwięcejwięcej
51P/29/IW/152015-06-032015-06-22 11:00:00 × Remont pomieszczeń magazynowych - budynek nr 31 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Balonowej 9 w Toruniuwięcejwięcej
52P/23/IW/152015-06-03
2015-06-22 12:00:00
Tak
dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń biurowychwięcejwięcej
53P/28/IW/152015-06-022015-07-15 11:00:00 × ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGOwięcejwięcej
54P/16/IW/152015-06-012015-06-15 12:00:00 × dostawa wyposażenia warsztatowegowięcejwięcej
55P/25/IW/152015-06-012015-06-18 11:00:00 × Remont - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 4 - w kompleksie wojskowym przy ul. Sienkiewicza 35-37 w Toruniuwięcejwięcej
56P/26/IW/152015-06-012015-06-12 11:00:00 × Usługa prania i czyszczenia chemicznegowięcejwięcej
57P/20/IW/152015-05-26
2015-06-30 11:00:00
Tak
Dostawa materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, specjalistycznych do pojazdów oraz innych materiałów termokurczliwychwięcejwięcej
58p/22/iw/152015-05-262015-06-15 11:00:00 × remont budynku nr 98 w kompleksie wojskowym 2069 przy ul. okólnej 37 w toruniuwięcejwięcej
59p/17/iw/152015-05-212015-06-11 11:00:00 × Remont dachów wraz z obróbkami blacharskimi w budynkach nr 4 i 20 na terenie kompleksu koszarowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej
60p/18/iw/152015-05-20
2015-06-23 10:30:00
Tak
remont bram w budynku nr 25 na terenie kompleksu wojskowego 1537 w sławęcinku k/inowrocławiawięcejwięcej
61P/21/IW/152015-05-14
2015-07-06 10:00:00
Tak
dostawa materiałów administracyjno-biurowychwięcejwięcej
62p/19/iw/152015-04-242015-05-12 11:00:00 × Konserwacyjne roboty malarskie i dekarskie budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniuwięcejwięcej
63P/08/IW/152015-04-172015-06-02 11:00:00 × dostawa sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojskwięcejwięcej
64P/14/IW/152015-04-15
2015-05-12 12:00:00
Tak
remont budynku nr 136 i budynku nr 125 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. okólnej 37 w toruniuwięcejwięcej
65P/11/IW/152015-04-082015-04-28 11:00:00 × remont budynku nr 11 (kuchnia, stołówka) na terenie kompleksu wojskowego przy ul. okólnej 37 w toruniuwięcejwięcej
66P/13/IW/152015-04-072015-04-22 11:00:00 × Remont budynku nr 177 i budynku nr 176 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 32-40 w Toruniuwięcejwięcej
67p/12/iw/152015-04-032015-04-23 11:00:00 × Remont bud. nr 109 i bud. nr 123 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podgórskiej 14 w Toruniuwięcejwięcej
68p/10/iw/152015-03-312015-04-17 11:00:00 × Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 32 - 40 w Toruniuwięcejwięcej
69P/09/IW/152015-03-30
2015-04-14 12:00:00
Tak
Wykonanie zabudowy warsztatu obsługi urządzenia awaryjnego hamowania samolotów na pojeździe VW Crafterwięcejwięcej
70p/05/iw/152015-03-25
2015-06-03 11:00:00
Tak
zakup i dostawa samochodów wywrotek dużej ładownościwięcejwięcej
71P/07/IW/152015-03-132015-03-25 10:00:00 × dostawa materiałów budowlanychwięcejwięcej
72p/06/iw/152015-03-05
2015-05-04 11:00:00
Tak
dostawa żurawi samojezdnychwięcejwięcej
73p/03/iw/152015-02-25
2015-04-21 11:00:00
Tak
zakup i dostawa samochodów osobowychwięcejwięcej
74P/04/IW/152015-02-19
2015-03-19 11:00:00
Tak
Remont elewacji budynku sztabowego i garażowego wraz z remontem wieżyczek budynku WKUwięcejwięcej
75p/01/iw/152015-02-132015-03-27 11:00:00 × remont główny sprzetu samochodowegowięcejwięcej
76p/02/iw/152015-02-122015-03-26 11:00:00 × dostawa przyczep transportowych średniej ładownościwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy